Välkommen till Markvärmefakta.se!

Idag söker många villaägare efter uppvärmningsalternativ som både är billigare och snällare mot miljön. Den här sidan handlar om markvärme, ett uppvärmningsalternativ som både kan spara på kostnaderna och miljön för den som har rätt förutsättningar.

markvärme

Värme från solen
Markvärme utnyttjar den värme som finns i marken. Kortfattat innebär det att en värmepump kopplas ihop med en lång kollektorslang som grävs ner en dryg meter under marken på tomten. I marken finns värme från solen lagrad året runt, och den värmen skickas via slangen till värmepumpen som sedan skickar värmen vidare in i huset.

Markvärme och jordvärme är samma sak, och man kan även kalla det för ytjordvärme. Gemensamt för de tre orden är att man syftar på en värmepumplösning där värme fångas upp från jorden. Kollektorslangen som finns i marken har en frostskyddsvätska i sig, och även när det är kallt ute värms denna vätska upp av värmen som finns i jorden.

När den uppvärmda vätskan når markvärmepumpen bildas värmeenergi, och värmen går sedan ut i husets vattenburna värmedistributionssystem. Det är en ständigt pågående process eftersom värmen i marken aldrig tar slut.

Snällt mot plånbok och miljö
En korrekt installerad värmepump och markvärmeslang betyder att man till cirka 85 % procent kan värma huset med hjälp av markvärme, men siffran kan variera beroende på var man bor. Under riktigt kalla vintrar när temperaturen går under 20 minusgrader räcker inte en normal värmepump till. Det går att installera en kraftfullare pump och slang, men det är betydligt dyrare. Det är bättre att kombinera med annan värme under de kallaste dagarna.

Vilken typ av pump man ska välja beror på vilka förutsättningar man har, till exempel husets storlek och var i landet man bor. En annan sak som spelar in är vilka förutsättningar tomten har. För att man ska kunna ha nytta av en markvärmeanläggning måste man ha en tillräckligt stor tomt.

Man får i regel ut tre kilowattimmar per kilowattimme som krävs för att driva värmepumpen, vilket gör metoden väldigt energieffektiv. Inga allvarliga utsläpp sker i processen, och eftersom man tar tillvara på värmeenergi som naturligt lagrats i jorden är metoden också klimatsmart.

Billigare än bergvärme
Ett annat uppvärmningsalternativ som fungerar ungefär som markvärme är bergvärme. Bergvärme utnyttjar också värme som lagrats i marken, men den stora skillnaden är att markvärmen hämtar värme ungefär en meter under marken medan bergvärmen behöver ett djupt borrhål på över 100 meter.

För att borra hålet krävs specialutrustning, och detta gör bergvärmeinstallationen dyrare än en markvärmelösning som är enklare att installera. Markvärme gör däremot mer åverkan på tomten eftersom slangen ligger horisontellt.

Det finns inget enkelt svar för den som överväger att skaffa värmepump och funderar över om bergvärme eller markvärme är det bästa valet eftersom det beror på familjens, husets och tomtens förutsättningar. Eftersom temperaturen stabiliseras ju djupare man går betyder det att en bergvärmepump kan ha en jämnare fördelning av värme året runt, men skillnaden i temperaturvariationer har en marginell effekt och både lösningarna är i princip lika effektiva.