Frågor & svar

Hur fungerar en markvärmepump?
Via en slang som är nedgrävd cirka en meter under marken transporteras den värme som naturligt finns lagrad i marken till en värmepump som skickar värmen vidare ut i huset via ett vattenburet system för värmedistribution.

På vilken sätt är en markvärmeanläggning miljövänlig?
Markvärme utnyttjar värme från solen som naturligt lagras i jorden. Värmen i jorden tar aldrig slut och det går att hämta värme även när det är kallt ute. Ingen olja eller annat behöver förbrukas, och det sker inga utsläpp.

Vad är det för skillnad på markvärme och jordvärme?
Markvärme och jordvärme är samma sak, och det kan också kallas för ytjordvärme. De olika begreppen syftar alla på en värmepumplösning där värme fångas upp från jorden.

Hur sparar man pengar med markvärme?
Den främsta fördelen med markvärme är den ekonomiska biten. Investeringen i sig kan kanske räknas som dyr, men genom markvärme kan de flesta villaägare tjäna på sin affär inom ca 8-14 år. Kostnaderna för uppvärmning sänks från dag ett, och därför är det bara en tidsfråga innan man går plus på affären.

Vad kostar det att installera markvärme?
Att installera markvärme kostar vanligtvis totalt mellan 50 000-120 000 kronor. Själva markvärmepumpen kostar mellan 45 000-80 000 kr. Enkelt förklarat kan man säga att ju större hus man har desto kraftfullare pump behöver man ha, och det leder till ett högre pris.

Priset kan också variera beroende på märke på pumpen. Det finns olika markvärmepumpar, och ofta kan det kännas tryggare att välja ett välkänt men något dyrare märke på grund av att till exempel fler tester kan ha gjorts och att det kan vara enklare att få tag på eventuella framtida reservdelar.

Man kan välja att gräva själv, men oftast låter man en och samma värmepumpsinstallatör sköta hela processen. Kostnaden för grävning och installation av markvärmen ligger runt 20 000-40 000 kronor. Om man saknar ett vattenburet värmesystem ökar totalkostnaden förstås eftersom man behöver ett sådant för att värmen ska kunna spridas i huset.

Kan man använda ROT-avdrag vid markvärmeinstallation?
Man får göra ROT-avdrag på sin markvärmeinstallation. Installatören gör avdraget direkt på fakturan, men man måste vara noga med att kontrollera om prisförslaget man får i offerten är uträknat innan eller efter ROT.

Hur fungerar ROT-avdraget?
ROT-avdraget innebär att man får dra av halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor/person och år. Företaget sköter det praktiska, men man måste själv ha koll på att man har tjänat tillräckligt mycket för att få göra avdraget. När det gäller markvärme är det vanligt med ett avdrag på mellan 10 000-25 000 kronor, beroende på jobbets omfattning. Mer information om hur ROT-avdraget fungerar och används kan man hitta hos Skatteverket.

Hur hittar man en bra installatör för markvärme?
Man bör alltid ta in flera olika offerter där man jämför priser från olika markvärmefirmor. Tänk på att priset är viktigt, men att det inte alltid bör komma i första hand. Det är också viktigt att man känner förtroende för företaget.

Behöver man tillstånd för att installera markvärme?
Man kan behöva söka tillstånd från kommunen, och man bör kontrollera det tidigt i planeringen.

Finns det några risker med markvärme?
Kollektorslangen måste placeras korrekt, den får till exempel inte ligga för nära en vattentäkt eftersom det kan få allvarliga konsekvenser för dricksvattnet ifall vätskan i slangen skulle läcka ut på grund av en olycka. När en markvärmeslang suger upp värme från marken kan även växtligheten påverkas eftersom det blir mindre värme över till växterna. Man kan säga att klimatet för växtligheten blir något nordligare.