Vad kostar markvärme?

grävarbeteKostnaden för att installera markvärme är inte låg, på grund av det stora grävarbete som krävs för att installera det. Hur stor kostnaden blir varierar på ett antal faktorer, där de viktigaste är hur stort område som behöver grävas upp. Detta beror i sin tur på hur lång slang som krävs för att man ska få ut tillräckligt med värme från systemet. Normalkostnaden brukar ligga mellan 80,000 och 100,000 kronor, och det är alltså en betydande investering, även om det (för det mesta) är billigare än bergvärme. Priset kan dock bli både högre och lägre än så, beroende på vilka förutsättningar ens tomt har för att installera markvärme.

 

Valet av värmepump påverkar
Även valet av värmepump påverkar den slutliga kostnaden. Hur kraftfull värmepump man behöver bestäms i huvudsak av hur lång slang som krävs för att värma upp huset. Här måste man också göra vissa avvägningar, blir det riktigt kallt, så räcker en värmepump och sladdlängd som ger tillräcklig värme största delen av tiden inte till. Man kan välja slanglängd och pump med tanke på dessa råkalla dagar, men det kan göra att installationskostnaderna skjuter i höjden. Det gäller alltså här att göra en avvägning, vad gäller kostnad och total effektivitet. Ett markvärmesystem som klarar även de kallaste dagarna producerar mer värme än nödvändigt större delen av tiden, och på så sätt är de tiotusentals kronor extra det kostar att installera bortkastade.

Vad gäller driftskostnaden, så är den mycket lägre än kostnaden för olja, ved och liknande. Hur lång tid det tar att tjäna in installationskostnaden beror på, men det kommer att ta några år. Men i slutändan kommer man att ha sparat pengar tack vare att man installerat markvärme. Hur stor besparingen blir beror på vilket värmesystem man har sedan tidigare, men upp till ett par tusenlappar per månad kan det bli, om man använder sig av olja. Med pellets blir besparingen inte fullt lika stor, även om den finns där också. Sedan ska man också hålla i åtanke att markvärme är ett betydligt mer miljövänligt alternativ, och besparingen för moder jord ska inte heller glömmas, även om den inte kan beräknas i reda pengar.