Bergvärme eller markvärme?

Frågan om vad som är bäst, bergvärme eller markvärme, är inte helt enkel att besvara. De båda fungerar enligt samma princip, där en vätska med antifrysegenskaper pumpas runt i en slang, och på så sätt värms upp av omgivningen. Vad gäller markvärme, så sker detta genom att slangen grävs ner på runt en och en halv meters djup, och vätskan värms upp av den omgivande jorden. Bergvärme fungerar på så vis att man borrar ett hål ner i marken, vanligtvis mellan 50 och 200 meter, och utvinner värme ur berggrunden. Denna har en temperatur som varierar mycket lite beroende per årstid, vilket gör att man kan utvinna samma mängd värme ur den året runt. Det är ett ganska vanligt missförstånd att bergvärme använder sig av geotermisk energi, det vill säga det faktum att det är varmt i jordens inre, för att nå så djupt skulle det behövas mycket, mycket djupare borrhål. Den temperatur som vätskan i ett bergvärmesystem pumpas runt i ligger vanligtvis mellan två och åtta grader. Men då vätskan som pumpas runt är kallare, så får man ändå en uppvärmningseffekt.

 

Skillnad på installationskostnad
En skillnad mellan bergvärme och markvärme är att installationskostnaderna för bergvärme är högre, främst på grund av kostnaden att borra ett bergvärmehål. Det räcker heller inte alltid med bara ett borrhål, vilket då höjer kostnaden ytterligare. Kostnaden för att installera markvärme är lägre, men varierar beroende på hur stort område som måste grävas upp och slangens längd. I båda fallen gör man en energivinst, då den värme som utvinns med råge överträffar den värme man skulle få ut genom att använda elen som driver markvärmepumpar och bergvärmepumpar. Både bergvärme och markvärme är också miljövänliga uppvärmningsalternativ, och har man möjlighet bör man definitivt överväga att skaffa det. Den höga initialkostnaden kommer man på sikt att tjäna tillbaka, då man slipper köpa olja, ved, pellets och liknande.

 

Markvärme är billigare
Då markvärme är lite billigare att skaffa än bergvärme, och då driftskostnaderna är mer eller mindre desamma, skulle man kunna tro att markvärme är det överlägsna alternativet, men så är inte alltid fallet. Bergvärme tar upp mycket mindre yta, och det är lätt att byta slang vid behov. Byte av en markvärmeslang kräver i princip att man gör om hela grävarbetet igen. Det område där markvärmeslangen är nedgrävd på tomten kan dessutom inte utnyttjas helt fullt ut; exempel om man vill bygga något där. Detta behöver inte vara ett problem, men är definitivt något man bör hålla i åtanke om man funderar på om man ska installera bergvärme eller markvärme.

Slutligen är det så att olika områden passar olika bra för bergvärme respektive markvärme. Detta påverkar kostnaderna för installation, och är därför något man bör undersöka noggrant innan man bestämmer sig. Det går alltså inte att helt entydigt säga vilket som är bäst, markvärme eller bergvärme, utan detta varierar från tomt till tomt.