Så fungerar markvärme

Markvärme, som ibland även kallas jordvärme, är ett mycket kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att värma upp sin bostad på. Men hur fungerar det egentligen? Att det får sin värme från marken framgår av namnet, men med tanke på att marken inte alltid är speciellt varm, så kan det verka lite konstigt. Men det beror på att det är lite missvisande att säga att värmen kommer ur marken. I stället så utnyttjar markvärme temperaturskillnader, för att på så sätt skapa värme. Vi ska nu förklara lite närmare hur detta går till, förhoppningsvis på ett sätt som är både lättfattligt och uttömmande.

 

Installationen
grävareMarkvärme installeras genom att man gräver ner ett antal kablar på mellan en och två meters djup. Hur stort område man gräver upp varierar beroende på flera olika faktorer: hur ser området ut, vilken typ av jord finns där, hur stor är bostaden som ska värmas upp, och så vidare. Det vanliga är att ett område på några hundra kvadratmeter behöver grävas upp. Där läggs sedan en slang i parallella slingor ned, och hållet täcks med jord igen. Genom denna slang pumpas sedan en vätska med antifrysegenskaper runt. Då denna vätska är kallare än den omgivande jorden, så värms den upp när den pumpas runt under marken. Även om det är mycket kallt ute, så kommer vätskan ändå att värmas upp av jordens värme, då vätskan håller en ännu lägre temperatur. Den värme som utvinns på detta sätt är högre än vad man skulle få om man använde energin som driver pumpen till att direkt värma huset.

Längden på slangen som samlar upp jordvärmen varierar; ju mer uppvärmning huset kräver, desto längre slang behövs, och därmed ett större område att gräva ner den i. Ett hus som inte kräver mycket uppvärmning kan klara sig med en slang så kort som 200 meter, medan man till ett hus som behöver mycket uppvärmning kan behöva en slang på upp till 600 meter eller till och med längre.

 

En effektiv uppvärmningsmetod
Markvärme är en effektiv uppvärmningsmetod, men den passar tyvärr inte alla. Förutom att man måste ha tillräckligt med tomtutrymme, så är det också viktigt att man inte placerar några byggnader ovanför slangen. Det passar också bäst att installera markvärme om ens uppvärmningssystem redan innan är vattenbaserat. Effektiviteten för ett markvärmesystem är också beroende på jordtyp, och fungerar bäst om jorden har en relativt hög vattenhalt. Slutligen ska man också tänka på att eftersom markvärme ”stjäl” värme från jorden slangen leds igenom, kan den sänka temperaturen på ytan med någon eller några grader, och på så sätt påverka vilken typ av växter som trivs där.

Som slutlig enkel sammanfattning kan markvärme beskrivas som att det leder ut kall vätska från huset i slangar, och när denna vätska sedan återvänder till är den varmare än den var från början. Detta leder sedan till en nettovinst vad gäller värme för bostaden.